خرید لباس ثلث پروين به هيات مديره پرسپوليس مي‌پيوندد

علي پروين به عنوان يكي از اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس انتخاب خواهد شد.به گزارش ايسنا، علي پروين سرمربي اسبق تيم فوتبال پرسپوليس كه به تازگي عضو هيات مديره و مدير فني تيم فوتبال استيل‌آذين شده است، دوشنبه شب با علي سعيدلو رييس سازمان تربيت بدني ديدار و گفت‌وگو كرد.پروين كه همواره يكي از گزينه‌هاي قبول مسووليت در باشگاه پرسپوليس بوده، در جلسه با سعيدلو براي عضويت در هيات مديره باشگاه به توافق رسيد.در اين نشست كه مجيد فرخزادي مشاور سعيدلو هم حضور داشت، سعيدلو و پروين در مورد مسائل روز فوتبال و پرسپوليس صحبت كردند. فرخزادي نيز يكي از گزينه‌هاي جدي عضويت در هيات مديره پرسپوليس است.پس از نهايي شدن تمامي اعضاي هيات مديره پرسپوليس، اسامي آنها از سوي سازمان تربيت بدني اعلام خواهد شد.