خرید لباس ثلث طلاق همسر به دلیل ابتلا به ام‌اس

مرد جوان با حضور در دادگاه گفت كه همسرش به بيماري ام اس مبتلا شده و نمي‌تواند از همسر بيمارش كه در حال فلج شدن است، پرستاري كند و به همين دليل مي‌خواهد او را طلاق دهد.
به گزارش فارس، مردي با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواستي را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.
اين مرد 28 ساله در حضور قاضي شعبه 240 اين مجتمع مدعي شد كه همسرش بيماري ‌ام‌اس گرفته و در حال فلج شدن است.
وي ادامه داد: من مي‌خواهم قبل از اينكه همسرم فلج شود از او جدا شوم؛ او ناگهان پاهايش لمس مي‌شود و مي‌افتد.
اين مرد گفت: من نمي‌خواهم يك عمر پرستاري همسرم را كنم، من سني ندارم و مي‌توانم زندگيم را از نو بسازم.
وي تصريح كرد: من ابتداي زندگي مهريه او كه 14 سكه بهار آزادي و يك حج تمتع بود را داده‌ام و براي او از نفقه چيزي كم نگذاشته‌ام ولي ديگر نمي‌خواهم كنارش بمانم.
مرد اظهار داشت: ما حدود 6 سال است كه با هم زندگي كرديم و فرزند 3 ساله‌اي داريم كه اگر همسرم بخواهد حضانت او را به او مي‌دهم و هيچ شكايتي از او نمي‌كنم.
وي بيان كرد: همسرم بسيار مهربان و خوب است ولي مي‌دانم وقتي او فلج شود، نمي‌توانم كنارش بمانم و زندگي‌ براي او و من تلخ مي‌شود.
مرد در حضور قاضي اضافه كرد: از شما مي‌خواهم كه حكم طلاق را صادر كنيد كه هم همسرم عذاب نكشد و هم من؛ من حكم احضار زنم كه 26 ساله است را خواسته بودم ولي او بيمارستان است و من به تنهايي در اينجا حضور پيدا كرده‌ام.
وي گفت: مي‌دانم كه همسرم به خاطر من حاضر است اين موضوع را قبول كند و گله‌اي نداشته باشد؛ مي‌خواهم از او جدا شوم.
قاضي رسيدگي به اين پرونده را به دليل عدم حضور زن در دادگاه، رسيدگي به اين پرونده را به آينده موكول كرد.