خرید لباس ثلث ضرب و شتم یک زن در سفارت آلمان در تهران

برخورد ناشايست سفارت آلمان در تهران با يك تبعه ايراني، منجر به بيهوشي و انتقال وي به بيمارستان شد.به گزارش ايسنا، صبح يك‌شنبه خانم 55 ساله ايراني در حالي كه براي انجام امور اداري به سفارت آلمان در تهران مراجعه كرده بود از سوي كارمندان اين سفارت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.وي كه ابتدا با همراهي كارمندان سفارت وارد آن محل شده بود با فحاشي ماموران آن‌جا مواجه مي‌شود. آن‌ها تلاش كردند تا وي را از سفارت بيرون كنند كه در نهايت منجر به آسيب ديدن دست‌ها و گردن وي مي‌شود.سرانجام اين خانم 55 ساله در حالي كه بيهوش شده بود از سوي مردمي كه مقابل سفارت بودند، عازم بيمارستان سينا شد.به گزارش ايسنا، هم اكنون بخش‌هاي مختلف وزارت امور خارجه مشغول بررسي اين برخورد سفارت آلمان در تهران با شهروند ايراني هستند.